Polityka prywatności Zakładu Pogrzebowego Hades

Hades Zakład Usług Pogrzebowych Częstochowa

Pogrzeby Częstochowa,

Zakład Pogrzebowy

Zadzwoń +48 502 109 927Informacja RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:


Administratorem danych osobowych jest Hades s.c. Usługi Pogrzebowe Wasilewski.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: biuro@hades.czest.pl lub nr telefonu 34 371 06 62.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji: pochowania zwłok, sprzedaży grobów, kremacji zwłok, usług pogrzebowych, które wynikają z ustaw na podstawie których działa Hades s.c. Usługi Pogrzebowe Wasilewski.
Dane osobowe są przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest obligatoryjnym warunkiem zawarcia umowy w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji zleconej usługi lub zawarcia umowy. Osoby, których dane są przetwarzane przez Hades s.c. Usługi Pogrzebowe Wasilewski mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

Osoby których dane osobowe są przetwarzane przez Hades s.c. Usługi Pogrzebowe Wasilewski mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych.